Hitta hit och kontakter

Vi finns i Söräng ca 1 mil väster om Bollnäs på Per-Jönsväg 5010.

Till höger finns en karta från google-maps med tillhörande koordinater till bygdegården. Perfekt för GPS!

Kontakter, e-postadresser

Byalaget
byalaget@sorang.se

Byaboken (beställning)
E-post: byaboken@sorang.se

Telefonkontakt gällande byaboken:
Ann-Lisa Persson tfn: 0278-391 02.
Bo Beijergård tfn: 0278-390 92
Bror Lindberg tfn: 0278-394 48
Alf Alfredsson tfn: 070-649 89 55
Lars-Erik Larsson tfn: 0278-39 016
Erik Högberg tfn: 0278-39 233
Sven-Evert Björklin tfn: 0278-391 48

Ordförande
ordforande@sorang.se

Kassör
kassor@sorang.se

Byabladet
byablad@sorang.se

Hemsidan
webmaster@sorang.se