Bli medlem

Vi från byalaget vill att så många som möjligt är medlemmar i föreningen, vilket gör oss starkare när vi skall förhandla gentemot olika instanser. Ju fler som står bakom oss desto större är möjligheterna att vi kan få våra önskemål tillgodosedda!

Medlemsavgiften är för enskild 50 kr, under 18 år 10 kr och familj 100 kr.

Betalas in på Bankgiro 371-3757

Ange namn, adress och gärna födelsedatum på samtliga i familjen.

Uppgifterna kan med fördel skickas på mail

bo.beijergard@gmail.com