Byaboken

Nu finns nya Byaboken att köpa!

Boken ”Söräng – En gårds och bygdekrönika” kan köpas genom att kontakta:

Ann-Lisa Persson tfn: 0278-391 02.
Bo Beijergård tfn: 070- 372 91 55
Bror Lindberg tfn: 073-078 42 24
Alf Alfredsson tfn: 070-649 89 55
Lars-Erik Larsson tfn: 072-717 59 10
Erik Högberg tfn: 0278-39 233
Sven-Evert Björklin tfn: 070-308 36 18

Eller skicka ett e-post meddelande till byaboken@sorang.se.

Byaboken innehåller Sörängs gårdar och hus med bilder och dess historia samt olika berättelser om händelser i Söräng.

Läs reportage på HelaHälsingland.se
http://helahalsingland.se/bollnas/1.6124358-sorangs-historia-sammanfattas-i-ny-bok