Byabladet

 

Sörängs byablad delas ut kosnadsfritt till alla hushåll inom Sörängs Byalags område. Prenumeration för boende inom området fås mot medlemsavgift i Byalaget.

Tidningen beräknas utkomma med två-fyra nummer per år.

Upplaga ca 350 ex.
byablad

 Läs byabladen här!

 

Kontakt

Byabladets redaktion:
Rosemarie Alfredsson
Bror Lindberg
Johan Sigfridsson
Elin Thor

Kontakta byablad@sorang.se för att tipsa redaktionen.