Bruksföremålen

Frågetävling vid vår Marknad 25/8

Här kommer svaren på vad bruksföremålen användes till.

1.Högaffel, 2. Selbåge för oxe, 3. Plogklubba för den som skötte snöröjningen, 4. Måttstock, 5. Varpsked, 6. Brandspruta, 7. Hummelkorg vid öltillverkning, 8 Fiskfjällare, 9. Bakplåtstång, 10. Bandveckstång för örngott, 11. Kötthackare, 12. Kobolt , 13. Pressjärn för kläder, 14. Sockerhack, 15. Äppelsvarv.

Vinnarna är underrättade

Kommentera